Moodle je programska aplikacija za izradu i održavanje online kolegija putem Interneta i može služiti za samostalno učenje ili kao nadopuna klasičnoj nastavi. Moodle, odnosno Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment u prijevodu znači modularna objektivno-orijentirana dinamična okolina za učenje. Projekt je otvorenog koda (engl. open source) što znači da je korisnicima omogućen uvid u izvorni kôd, uz mogućnost promjene aplikacije i prilagodbe vlastitim potrebama. Softver je besplatan i može se preuzeti sa službene Moodle web stranice http://moodle.org/. Osnivač je Martin Dougiamas WebCT administrator na Sveučilištu Curtin u Australiji.
Podaci iz listopada 2010. kazuju kako je u svijetu 49952 registriranih Moodle sustava, kolegija preko 3,7 milijuna te da ga upotrebljava više od 37 milijuna korisnika (zabilježen je godišnji porast broja korisnika i broja kolegija oko 20% u odnosu na prethodnu godinu).

Preporučljiv je za upotrebu u svakoj obrazovnoj zajednici, a izvodljivost ovisi o resursima.
S obzirom da je Moodle web aplikacija okruženje je dostupno iz nekog od standardnih preglednika Weba, poput Internet Explorera, Mozilla Firefoxa, Opere... Na sa sustav Moodle pri CARNetu korisnik se prijavljuje upisivanjem korisničkog imena i lozinke AAI@EduHr elektronskog identiteta.

Online kolegij je najčešće strukturiran po logičkim cjelinama koje mogu imati tematski, tjedni, socijalni ili neki drugi oblik. U sučelje se vrlo jednostavno umeću kalendar i događaji. Resursi u Moodle-u su sve datoteke, mape i poveznice pri čemu datoteke moraju prethodno biti napravljene na lokalnom računalu. Lekcije su složeni nastavni materijali s mnoštvom postavki pri čemu svaki korisnik može sam birati „putove učenja“, tj. načine na koji će prolaziti kroz sadržaje nastave. Komunikacijski alati i alati za kolaboraciju su diskusijske grupe – forumi, chat kao sinkrona metoda komunikacije pri čemu korisnici trebaju biti online u isto vrijeme, Wiki aktivnosti i izrada ankete. Zadaće i provjere znanja omogućavaju dodjelu različitih vrsta zadataka polaznicima, prikupljanje i pohranjivanje rješenja te brzo i jednostavno unošenje ocjena (koje ulaze u cjelokupnu skalu ocjenjivanja). Izrada testova vrlo je kompleksna aktivnost u Moodle-u s mnoštvom postavki, vrsta pitanja, dodataka i mogućnosti i pri tome je važno razlikovati pojam testa od pojma skupa pitanja. Postoji devet vrsta pitanja i u svim se pitanjima može upisati povratna informacija polazniku, ovisno o odabranom odgovoru. Pri je moguće samostalno definirati sustav za ocjenjivanje.

Ovako koncipirano e-učenje prostorno i vremenski je neovisno te mu omogućuje individualni pristup od strane svakog korisnika.

Više o Moodle:
Moodle web stranica: http://moodle.com/
Moodle web stranica na hrvatskom jeziku: http://moodle.org/
Priručnik autorice Ivane Bosnić za pomoć u radu s Moodle-om: http://www.open.hr/download.php?view.5
Moodle i matematika http://moodle.org/mod/data/view.php?d=55&rid=3021
Moodle na Wikipediji: http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
Moodle YouTube prezentacija: http://www.youtube.com/watch?v=_o1fMQsfzoQ
Moodle u razredu: http://www.youtube.com/watch?v=Z9XfwBzt1mY&feature=related